AD(H)D ASS & de liefde

Relatie - Coaching

Onderzoek heeft aangetoond dat in een relatie waarin één van de partners AD(H)D of ADD heeft, er vaker wèl dan niet relatieproblemen zijn.


Zijn één of meer van de volgende punten herkenbaar?

In jullie relatie is de taakverdeling onevenwichtig

De partner met AD(H)D / ASS maakt veel beloften, maar houdt zich er niet aan

De partner met AD(H)D/ASS heeft de minste gezinstaken en -verantwoordelijkheden

De financiën verkeren in een zorgwekkende toestand

Jullie relatie voelt soms meer aan als een ouder-kind relatie dan een gelijkwaardige.

De partner met AD(H)D/ASS voelt zich onbegrepen en gediscrimineerd

De partner zonder AD(H)D/ASS is (te) zwaar belast

Er zijn communicatieproblemen


Ja? Dan wordt het tijd voor een andere aanpak:
Vanuit verbinding en met grip werken aan een sterkere band met een aanpak waarin je rekening houdt met elkaar. Want jullie leven samen met AD(H)D en/of ASS. Wie van jullie twee "het" dan ook "heeft". Hieronder vind je ons aanbod en de prijzen >>

AD(H)D en autisme zijn erfelijk

In een gezin waarin één van de partners een andere manier van informatieverwerken (als) AD(H)D of ASS heeft, is de kans groot dat het bij (één van) de kinderen ook speelt. Een gezin met een AD(H)D/ ASS-partner en één of meer kinderen met AD(H)D en/of ASS is vaak een creatief maar ook een chaotisch gezin. Dit stelt speciale eisen aan communicatie tussen de partners, de opvoeding en de taakverdeling in je relatie.

Hulp

Zijn jullie eraan toe om de problemen in de relatie door een AD(H)D / ASS -bril te bekijken in plaats van door de bril van afkeuring en verwijten? Waarbij de diagnose AD(H)D en/of ASS niet als excuus, maar als verklaring wordt bekeken? Door samen te gaan werken met een Ordevos coach kan er op het gebied van jullie relatie veel gewonnen worden.

Hoe?

Een Ordevos coach analyseert samen met jullie de problemen en samen onderzoek je de AD(H)D/ASS- kanten ervan. Met concrete afspraken, opdrachten en duidelijk gestelde doelen ga je samen aan het werk om je relatie te verbeteren. Meer over de Ordevos G.R.I.P. methode en visie vind je hier

Zelf aan de slag in 10 concrete stappen

Het buddypakket bevat 2x het (fysieke) boek "In 10 stappen van diagnose naar grip", plus het werkboek en alle extra's. Vergroot je persoonlijk succes bij AD(H)D en ASS". Doe samen de 10 stappen, vergroot jullie inzicht, gebruik de 5 gratis tools en vergroot jullie begrip in èn grip op je relatie.

Boek een "MEP voor je relatie"- gesprek

MEP staat voor "Maak Een Plan". Samen met een Ordevos coach gaan jullie eerst uitgebreid in gesprek. Alle levensgebieden en de onderlinge samenhang komen aan bod. Samen met Ordevos maken jullie een inschatting van de samenhang tussen de ervaren problemen en de neurodiversiteit in jullie relatie. Is er al hulp aanwezig? Ook dit nemen we mee in ons advies. Aan het eind geeft de coach jullie een professioneel advies voor het concrete vervolg. Boek hier een MEP-voor je relatie gesprek

Bij een "MEP-voor je relatie" gesprek krijg je gratis het buddypakket: 2 x het boek "In 10 stappen van diagnose naar grip" met alle extra's.

Ervaringen van anderen

Lees hier een review van een man met ADHD en de review van hetzelfde traject maar dan door de ogen van zijn vrouw