Bedrijfs MW

ADHD, ADD en ASS manifesteren zich op alle aspecten van iemands volwassen leven, zo ook op de werkplek. Organiseren, ordenen, tijd- en takenmanagement en het bewaken van de balans tussen werk- en privéleven zijn bekende struikelblokken voor mensen met ADHD, ADD en ASS. Met vaker dan gemiddeld als gevolg; productiviteits- en motivatieproblemen, conflicten, ziekte en uitval.

Diagnose en behandeling

Na het stellen van een psychiatrische diagnose blijkt er vaak meer nodig. De cliënt weet nu hoe het heet wat hij/zij heeft, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Omdat medicatie, voorlichtingen en groepsbehandelingen soms niet toereikend zijn, verwijzen o.a. Lentis, PsyQ en het Martiniziekenhuis regelmatig door naar Ordevos voor de praktische, individuele aanpak van problemen die volgen uit de gestelde diagnose.

"Ik heb de coaching, ondanks mijn sterk wisselende situatie, als aansluitend en concreet toepasbaar ervaren". Mijn rapportcijfer: een 8.

Man, 35 jaar, medewerker Talant, een zorginstelling in Friesland.

Vragen

Een diagnose kan gedrag en problemen verklaren. Medicatie zwakt in de meeste gevallen de symptomen af. Soms niet, of is er geen medicatie voor de gestelde diagnose. De patiënt blijft vaak met vragen achter: Wat betekent dit nu? Is het blijvend of gaat het over? Wat is het verband met mijn praktische problemen? Met mijn problemen op het werk? Wat moeten ik en mijn omgeving accepteren, wat kan ik aanpakken? En hoe zit het met mijn wensen, mijn ambities, mijn verwachtingen? En vooral: hoe pak ik het aan?

Aanpak

Ordevos werkt al 10 jaar met haar cliënten aan het realiseren van wensen en ambities. Wij maken maatwerk, samen met de cliënt en de omgeving.  Onze methode is heel praktisch; we beschikken over eigen ontwikkelde AD(H)D en ASS-vriendelijke organizing- en time-management- tips, tools en technieken. Ordevos leert structuur te scheppen en regie te nemen over leven, studie en werk. Door middel van psycho-educatie en praktische vaardigheden krijgen cliënt en omgeving meer grip op zichzelf, tijd,structuren en taken.

"Ordevos speelt specifiek in op moeilijke casuistiek. Bedrijfsmaatschappelijk werk + . Mijn rapportcijfer: een 7,5"

dhr. S., bedrijfsarts, regio Noord-Nederland

Driehoek: bedrijfsarts, leidinggevende en Ordevos

In een concreet plan wordt samen met de bedrijfsarts en leidinggevende vastgelegd waar aan gewerkt wordt, hoe eraan gewerkt wordt en hoe lang dit traject in beslag zal nemen.