Bedrijfs MW

Een andere informatieverwerking als AD(H)D of ASS manifesteert zich op alle aspecten van iemands volwassen leven, zo ook op de werkplek. Organiseren, ordenen, tijd- en takenmanagement en het bewaken van de balans tussen werk- en privéleven zijn bekende struikelblokken voor mensen met een andere informatieverwerking. Gevolg: vaker dan gemiddeld productiviteits- en motivatieproblemen, conflicten, ziekte en uitval uit het arbeidsproces.

Diagnose en behandeling

Na het stellen van een diagnose blijkt er vaak meer nodig. De cliënt weet nu hoe het heet wat hij/zij heeft, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Omdat medicatie, voorlichtingen en groepsbehandelingen soms niet toereikend zijn, verwijzen GGZ, Arbodiensten en diagnosticerend behandelaars regelmatig door naar Ordevos voor de praktische, individuele aanpak van problemen die volgen uit de gestelde diagnose.

Hoog sensitief

Herken je jezelf niet in (de diagnose) AD(H)D en/of ASS, maar wel in kenmerken van een hoog sensitief persoon, ook dan heb je waarschijnlijk de behoefte om uit te vinden wat jouw gevoeligheid betekent voor het (her-)vinden van grip en balans in je professionele en privéleven.
Een Ordevos G.R.I.P. coach helpt jou en je omgeving op een praktische manier een duurzaam evenwicht te vinden: een manier van leven, werken en zorgen die rekening houdt met jouw specifieke persoonskenmerken.

"Ik heb de coaching, ondanks mijn sterk wisselende situatie, als aansluitend en concreet toepasbaar ervaren". Mijn rapportcijfer: een 8.

Man, 35 jaar, medewerker Talant, een zorginstelling in Friesland.

Vragen

Een diagnose kan gedrag en problemen verklaren. Medicatie zwakt in de meeste gevallen de symptomen af. Soms niet, of is er geen medicatie voor de gestelde diagnose. De patiënt blijft vaak met vragen achter: Wat betekent dit nu? Is het blijvend of gaat het over? Wat is het verband met mijn praktische problemen? Met mijn problemen op het werk? Wat moeten ik en mijn omgeving accepteren, wat kan ik aanpakken? En hoe zit het met mijn wensen, mijn ambities, mijn verwachtingen? En vooral: hoe pak ik het aan?

Aanpak

Ordevos werkt sinds 2003 met haar cliënten aan het realiseren van wensen en ambities in priveleven en werk. Wij maken samen met de cliënt en diens omgeving maatwerk. De Ordevos G.R.I.P. methode is heel praktisch. We beschikken over vanuit de praktijk van ons werk ontwikkelde (AD(H)D en ASS-vriendelijke) organizing- en time-management- tips, tools en technieken. Een Ordevos coach leert je structuur te scheppen en regie te nemen over leven, studie en werk. Door middel van psycho-educatie en praktische vaardigheden krijgen jij en je omgeving meer grip op jezelf, je tijd, je structuur en je taken. Meer weten over de aanpak? Lees het boek "G.R.I.P. als je anders denkt" van Ordevos oprichter en ontwikkelaar Bonnie Vooijs.

"Ordevos speelt specifiek in op moeilijke casuistiek. Bedrijfsmaatschappelijk werk + . Mijn rapportcijfer: een 7,5"

dhr. S., bedrijfsarts, regio Noord-Nederland

Bedrijfsarts, leidinggevende, coach en cliënt Ordevos

In een BMW/ WNB traject werken werknemer en coach samen met de bedrijfsarts en leidinggevende aan concrete resultaten en mogelijke aanbevelingen voor duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Een traject kan preventief, ter voorkoming van uitval, worden ingezet, maar ook bij gedeeltelijk of geheel verzuim (Wet verbetering Poortwachter/ 'Ziektewet') en re-integratievraagstukken. Is er nog geen duidelijke omschrijving van de problematiek, maar is de medwerker bereid om dit te laten onderzoeken? Voor diagnostiek en behandeling werkt Ordevos samen met een aantal zeer ervaren diagnosticerend behandelaars. Ordevos kenmerkt zich door:

- korte overleglijnen
- integrale aanpak
- samenwerking en afstemming met alle bij de casus betrokken professionele partijen
- op de hoogte van de actuele stand van zaken in AVG en WvP (Poortwachter)
- zorgvuldige evaluaties en rapportages

Herken wanneer AD(H)D of ASS mogelijk een rol speelt bij uw medewerker met de 13 signalen checklist