Coaching

Volwassenen

In samenwerking met jou stellen we eerst doelen en maken we een plan. Deze doelen kunnen op alle levensgebieden liggen, in hun onderlinge samenhang. Levensgebieden als werk en inkomen, maar ook je persoonlijke ontwikkeling, relaties, geldzaken, communicatie en lifestyle zaken. Naar onze coachingtrajecten

G.R.I.P.

Ordevos coaches werken met de Ordevos G.R.I.P. methode:
  • Grondig aanpakken van de problemen
  • Realistische behandelen van je leef- en werksituatie
  • Invloed vergroten op alle ins en outs van je leven
  • Perspectief houden op een toekomst met grip

 

Een Ordevos G.R.I.P. coach helpt praktisch door het geven van informatie (psycho-educatie) over de diagnose(s) en wat er bekend is over het effectiever leren leven met een andere manier van informatie- en prikkelverwerking zoals AD(H)D en ASS. Je kunt een diagnose hebben, maar wat betekent dat nu precies? Wat is dan jouw specifieke andere manier van informatie verwerken? We gaan concreet aan het werk met deze vraag en met jouw doelen. Een Ordevos coach gebruikt aan jou en je situatie aangepaste, praktische tools en technieken. We coachen je naar meer persoonlijke effectiviteit en helpen je (weer) grip op je leven en wensen te krijgen.

Meer hulp

Een Ordevos coach kan je adviseren over het inzetten van eventuele andere hulp of ondersteuning. Dit kan naast de Ordevos coaching zijn, maar soms ook in plaats van Ordevos Coaching. Een Ordevos coach maakt bij voorkeur kennis met eventuele andere hulpverleners, wanneer die bij je betrokken zijn. Dit doen we om de verschillende vormen van ondersteuning of hulp duidelijk af te stemmen.
Onze visie is namelijk dat meerdere vormen van tegelijk hulp inzetten niet per definitie beter is. Afstemming en helderheid over de samenwerking tussen de partijen is dan belangrijk.

“Ik vind de coaching goed, persoonlijk, flexibel, meedenkend, vertrouwen gevend en deskundig. Ik geef Ordevos een dikke 8.”

dhr. H, 49 jaar, client, met ADHD en Asperger

Jong(-volwassenen)

De omgeving en samenleving stellen eisen die het je vaak moeilijk maken om met een andere informatieverwerking als AD(H)D of ASS een effectief (school- of studie-) leven te leiden.

Een Ordevos coach helpt je het leven en je studie makkelijker te maken en om je grip op zaken te vergroten. Als hiervoor ondersteuning van ouders, de school of andere deskundigen nodig is, helpt je coach dit vorm te geven.

Naast de aandacht voor de zaken die je lastig vindt, hebben we uiteraard aandacht voor jou als hele persoon. Alle levensgebieden zijn belangrijk en we besteden aandacht aan de sterke kanten van jouw andere manier van informatie verwerken.

 

Voor wie?

Ordevos coacht en begeleidt jong volwassenen vanaf 18 jaar. In deze periode van je leven wordt er veel van je verwacht, in je werk en/of tijdens je studie. Een andere manier van informatie verwerken kan je voor heel specifieke problemen stellen. Problemen in de gerichte concentratie, snel afgeleid zijn, inschatten van tijd, communicatie met anderen spelen een rol. Je kunt je snel(-ler) overvraagd voelen dor de veelheid aan informatie, indrukken en de verwachtingen van anderen. Het is dan moeilijk om overzicht te houden, te plannen en organiseren. Dit kan op school -maar ook daarbuiten- al snel voor problemen zorgen.

Meer hulp

Ordevos G.R.I.P. coaching of individuele begeleiding kan plaatsvinden naast andere behandelingsvormen, zoals medicatie of psychotherapie.

 

 

"De coaching/begeleiding is heel goed en past bij de wens van de patiënt (cliënt). Uit de terugkoppelingen van patiënten blijkt dat ze tevreden zijn en succes boeken in het behalen van hun doelen. Goed kennisniveau en goede vakbekwaamheid en betrokkenheid. Ordevos onderscheidt zich tegenover anderen met een korte wachttijd, directe begeleiding en een korte overleglijn. Ik geef als rapportcijfer een 9."

Verwijzer, psychiater regio Noord Nederland

Praktische hulp

We helpen je op een praktische manier, zoals bij:

-Leren plannen en organiseren van studie, werk en andere taken
-Strategieën voor communicatie
-Leren aanbrengen van structuur in je directe omgeving en in je taakverdeling en tijdsbesteding
-Leren balans te vinden in het besteden van je tijd, je geld en je energie

Hiervoor maakt een Ordevos coach gebruik van praktische tools en technieken om je grip op je zaken, tijd en energie te vergroten. We houden bij wat we en hoe we samen de dingen hebben aangepakt, hoe dit uitpakte en welke tools en technieken je iets opleveren en welke niet. In een Ordevos coachingstraject leer je jezelf  beter kennen en leer je meer vaardigheden aan om persoonlijk effectief te zijn in alles wat je doet en wilt gaan doen.

De vraag om begeleiding verschilt per persoon. We maken dan ook maatwerk. Jij als client hebt altijd de doorslaggevende stem hierin.

Relatie - Coaching bij relatieproblemen

Onderzoek heeft aangetoond dat in een relatie waarin één van de partners ADHD of ADD heeft, er vaker wèl dan niet relatieproblemen zijn.

Is het volgende herkenbaar?

- In jullie relatie is de taakverdeling erg onevenwichtig
- De partner met AD(H)D / ASS maakt veel beloften, maar houdt zich er niet aan
- De partner met AD(H)D/ASS heeft de minste gezinstaken en -verantwoordelijkheden
- De financiën verkeren in een zorgwekkende toestand
- Jullie relatie voelt soms meer aan als een ouder-kind relatie dan een gelijkwaardige.
- De partner met AD(H)D/ASS voelt zich onbegrepen en gediscrimineerd
- De partner zonder AD(H)D/ASS is (te) zwaar belast
- Er zijn communicatieproblemen

Dan wordt het tijd voor een andere aanpak. Vanuit verbinding werken aan een sterkere band met een aanpak waarin je rekening houdt met elkaar. Want jullie leven samen met AD(H)D en/of ASS. Wie van jullie het dan ook 'heeft'.

AD(H)D en autisme zijn erfelijk.
In een gezin waarin één van de partners een andere manier van informatieverwerken (als) AD(H)D of ASS heeft, is de kans groot dat (één van) de kinderen het ook hebben. Een gezin met een AD(H)D/ ASS-partner en één of meer kinderen met AD(H)D en/of ASS is vaak een creatief maar ook chaotisch gezin. Dit stelt speciale eisen aan de opvoeding, de communicatie en de taakverdeling in de relatie.

 

Hulp
Zijn jullie eraan toe om de problemen in de relatie door een AD(H)D / ASS -bril te bekijken in plaats van door de bril van afkeuring en verwijten? Waarbij de AD(H)D en/of ASS niet als excuus, maar als verklaring wordt bekeken? Schakel dan nu een Ordevos coach in.

 

Hoe?
Een Ordevos coach analyseert samen met jullie de problemen en samen onderzoek je de AD(H)D/ASS- kanten ervan. Met concrete afspraken, opdrachten en duidelijk gestelde doelen ga je samen aan het werk om de relatie te verbeteren,.

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
ADD: Attention Deficit Disorder en
ASS: Autisme Spectrum Stoornis.

Voor de leesbaarheid houden we het in de tekst soms alleen bij het vermelden van AD(H)D / ASS. De punten waarop gecoacht wordt komen in grote lijnen overeen, hoewel de stoornissen verschillen.