Coaching

Volwassenen

In samenwerking jou, de cliënt, worden eerst doelen gesteld en een plan gemaakt. Deze doelen kunnen op alle levensgebieden liggen. Te denken valt aan werk en inkomen, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling, relaties, communicatie en lifestyle zaken.

De coach helpt praktisch door het geven van informatie (psycho-educatie) over de diagnose(s) en wat er bekend is over het effectiever leren leven met ADHD, ADD en ASS. Je kunt een diagnose hebben, maar wat betekent dat nu precies? Wat is jouw ADHD, ADD of ASS? We gaan concreet aan het werk met je doelen. Een Ordevos coach gebruikt hiervoor aangepaste, praktische tools en technieken. Deze helpen je om tot een grotere persoonlijke effectiviteit te komen en meer grip op je leven en wensen te krijgen.

 

Meer hulp

Wanneer andere vormen van ondersteuning gewenst zijn kan een Ordevos coach je daarin adviseren. Een Ordevos coach maakt verder bij voorkeur kennis met andere hulpverleners, als die er al zijn, om de verschillende vormen van ondersteuning of zorg duidelijk af te stemmen. Onze visie: meer hulp is niet altijd beter, afstemming en helderheid over de samenwerking is dan belangrijk.

“Ik vind de coaching goed, persoonlijk, flexibel, meedenkend, vertrouwen gevend en deskundig. Ik geef Ordevos een dikke 8.”

dhr. R.H, 49 jaar, client met ADHD en Asperger

Jong(-volwassenen)

De omgeving en samenleving stellen eisen die het je vaak moeilijk maken om met ADHD, ADD of ASS een effectief (school- of studie-) leven te leiden.

 

Een Ordevos coach helpt je het makkelijker te maken om te functioneren en om je grip op zaken te vergroten. Als hiervoor ondersteuning van ouders, de school of andere deskundigen nodig is, helpt je coach dit vorm te geven.

Naast de aandacht voor de zaken die je lastig vindt, hebben we uiteraard aandacht voor jou als hele persoon en aan de positieve kanten van je ADHD, ADD of ASS, die vaak vergeten worden.

 

Voor wie?

Ordevos coacht en begeleidt jong volwassenen vanaf 18 jaar In deze periode van je leven wordt er veel van je verwacht, op school of tijdens je studie. AD(H)D en ASS kunnen je voor hele specifieke problemen stellen. Bijvoorbeeld problemen in gerichte concentratie, het snel-afgeleid-zijn en moeilijk overzicht kunnen houden. Dit kan op school, maar ook daarbuiten al snel een probleem zijn voor iemand met één of meer van deze beperkingen.

Coaching of begeleiding kan plaatsvinden naast andere behandelingsvormen, zoals medicatie of psychotherapie. In onderzoeken is aangetoond dat een combinatie van medicatie en begeleiding bij ADHD beter werkt dan één van de twee behandelingen op zich.

 

 

"De coaching/begeleiding is heel goed en past bij de wens van de patiënt (cliënt). Uit de terugkoppelingen van patiënten blijkt dat ze tevreden zijn en succes boeken in het behalen van hun doelen. Goede kennisniveau en vakbekwaamheid, betrokkenheid. Ordevos onderscheidt zich tegenover anderen met een korte wachttijd, directe begeleiding en een korte overleglijn. Ik geef als rapportcijfer een: 9."

Verwijzer, psychiater regio Noord Nederland

Praktische hulp

We helpen je op een praktische manier, zoals bij:

  • Leren plannen en organiseren van studie, werk en andere taken
  • Strategieën voor communicatie
  • Het leren aanbrengen van structuur in je directe omgeving en in je taakverdeling en tijdsbesteding
  • Het leren balans te vinden in het besteden van je tijd, je geld en je energie

Hiervoor maakt een Ordevos coach gebruik van praktische tools en technieken om je grip op je zaken, tijd en energie te vergroten. We houden bij wat we en hoe we samen de dingen hebben aangepakt, hoe dit uitpakte en welke tools en technieken je iets opleveren en welke niet. In een Ordevos coachingstraject leer je jezelf  beter kennen en leer je meer vaardigheden aan om persoonlijk effectief te zijn in alles wat je doet en wilt gaan doen.

De vraag om begeleiding verschilt per persoon. We maken dan ook maatwerk. En jij als client hebt altijd de doorslaggevende stem hierin.

Relatie - Coaching bij relatieproblemen

Onderzoek heeft aangetoond dat in een relatie waarin één van de partners ADHD of ADD heeft, er vaker wèl dan niet relatieproblemen zijn.

Is het volgende herkenbaar?

In jullie relatie is de taakverdeling erg onevenwichtig. Er is sprake van opgekropte boosheid bij de partner zonder ADHD/ ADD, maar durft die niet te tonen. De partner met ADHD/ ADD/ ASS doet veel beloften, maar houdt zich er niet aan. De partner met ADHD/AD/ASS krijgt de meeste aandacht en heeft de minste verantwoordelijkheden. De financiën verkeren in een zorgwekkende toestand. Jullie relatie voelt soms meer aan als een ouder-kind relatie dan als relatie tussen 2 volwassenen. De partner met ADHD/ADD/ASS voelt zich onbegrepen en gediscrimineerd. De partner zonder ADHD/ ADD /ASS is (te) zwaar belast. Er zijn communicatieproblemen.

Daarnaast: ADHD is erfelijk.
In een gezin waarin één van de partners ADHD of ADD heeft, is de kans groot dat (één van) de kinderen het ook hebben. Een gezin met een ADHD-partner en één of meer kinderen met ADHD is vaak een creatief, maar ook chaotisch gezin en stelt speciale eisen aan de opvoeding en de communicatie en taakverdeling in de relatie.

 

Hulp
Zijn jullie eraan toe om de problemen in de relatie door een ADHD/ ADD bril te bekijken in plaats van door de bril van afkeuring en verwijten? Waarbij de ADHD of ADD niet als excuus, maar als verklaring wordt bekeken? Door samen te gaan werken met een Ordevos coach kan er veel gewonnen worden.

 

Hoe?
Een Ordevos ccoach analyseert samen met jullie de problemen, benoemt de ADHD of ADD- kanten ervan en gaat samen met jullie aan het werk om jullie relatie te verbeteren. De coach werkt samen met jullie aan duidelijke doelen en met behulp van concrete afspraken. De coach werkt samen met jullie in eenvooraf samen te bepalen aantal sessies en met tussentijdse evaluaties.

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

ADD: Attention Deficit Disorder en ASS: Autisme Spectrum Stoornis.

Voor de leesbaarheid houden we het in de tekst soms alleen bij het vermelden van AD(H)D. De punten waarop gecoacht wordt komen in grote lijnen overeen, hoewel de stoornissen verschillen.