Coaching

Volwassenen

In samenwerking met jou worden eerst doelen gesteld en een plan gemaakt. Deze doelen kunnen op alle levensgebieden liggen. Te denken valt aan werk en inkomen, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling, relaties, communicatie en lifestyle zaken.
Ordevos coaches werken met de Ordevos G.R.I.P. methode, waarbij we met jou en je omgeving werken aan:

Grondige aanpak van de problemen
Realistische kijk op de situatie
Invloed op alle ins en outs van je leven.
Perspectief op een toekomst met behoud van grip.

Een Ordevos G.R.I.P. coach helpt praktisch door het geven van informatie (psycho-educatie) over de diagnose(s) en wat er bekend is over het effectiever leren leven met een andere manier van informatie- en prikkelverwerking zoals AD(H)D en ASS. Je kunt een diagnose hebben, maar wat betekent dat nu precies? Wat is dan jouw specifieke andere manier van informatie verwerken? We gaan concreet aan het werk met deze vraag en met je doelen. Een Ordevos coach gebruikt hiervoor aan jou en je situatie aangepaste, praktische tools en technieken. Deze helpen je om tot een grotere persoonlijke effectiviteit te komen en meer grip op je leven en wensen te krijgen.

 

Meer hulp

Wanneer andere vormen van ondersteuning gewenst zijn kan een Ordevos coach je daarin adviseren. Een Ordevos coach maakt verder bij voorkeur kennis met andere hulpverleners, als die er al zijn, om de verschillende vormen van ondersteuning of zorg duidelijk af te stemmen. Onze visie: meer hulp is niet altijd beter, afstemming en helderheid over de samenwerking is dan belangrijk.

“Ik vind de coaching goed, persoonlijk, flexibel, meedenkend, vertrouwen gevend en deskundig. Ik geef Ordevos een dikke 8.”

dhr. H, 49 jaar, client, met ADHD en Asperger

Jong(-volwassenen)

De omgeving en samenleving stellen eisen die het je vaak moeilijk maken om met een andere informatieverwerking als AD(H)D of ASS een effectief (school- of studie-) leven te leiden.

 

Een Ordevos coach helpt je het makkelijker te maken om te functioneren en om je grip op zaken te vergroten. Als hiervoor ondersteuning van ouders, de school of andere deskundigen nodig is, helpt je coach dit vorm te geven.

Naast de aandacht voor de zaken die je lastig vindt, hebben we uiteraard aandacht voor jou als hele persoon en aan de positieve kanten van jouw andere manier van informatie verwerken, die vaak vergeten worden.

 

Voor wie?

Ordevos coacht en begeleidt jong volwassenen vanaf 18 jaar In deze periode van je leven wordt er veel van je verwacht, op school, je werk of tijdens je studie. Een andere manier van informatie verwerken kan je voor hele specifieke problemen stellen. Bijvoorbeeld problemen in de gerichte concentratie, het snel-afgeleid-zijn, snel overvoerd zijn met prikkels of indrukken en moeilijk overzicht kunnen houden. Dit kan op school, maar ook daarbuiten ,al snel een probleem zijn voor iemand met één of meer van deze problemen.

Coaching of begeleiding kan plaatsvinden naast andere behandelingsvormen, zoals medicatie of psychotherapie.

 

 

"De coaching/begeleiding is heel goed en past bij de wens van de patiënt (cliënt). Uit de terugkoppelingen van patiënten blijkt dat ze tevreden zijn en succes boeken in het behalen van hun doelen. Goed kennisniveau en goede vakbekwaamheid en betrokkenheid. Ordevos onderscheidt zich tegenover anderen met een korte wachttijd, directe begeleiding en een korte overleglijn. Ik geef als rapportcijfer een 9."

Verwijzer, psychiater regio Noord Nederland

Praktische hulp

We helpen je op een praktische manier, zoals bij:

Leren plannen en organiseren van studie, werk en andere taken

Strategieën voor communicatie
Het leren aanbrengen van structuur in je directe omgeving en in je taakverdeling en tijdsbesteding
Het leren balans te vinden in het besteden van je tijd, je geld en je energie

Hiervoor maakt een Ordevos coach gebruik van praktische tools en technieken om je grip op je zaken, tijd en energie te vergroten. We houden bij wat we en hoe we samen de dingen hebben aangepakt, hoe dit uitpakte en welke tools en technieken je iets opleveren en welke niet. In een Ordevos coachingstraject leer je jezelf  beter kennen en leer je meer vaardigheden aan om persoonlijk effectief te zijn in alles wat je doet en wilt gaan doen.

De vraag om begeleiding verschilt per persoon. We maken dan ook maatwerk. En jij als client hebt altijd de doorslaggevende stem hierin.

Relatie - Coaching bij relatieproblemen

Onderzoek heeft aangetoond dat in een relatie waarin één van de partners ADHD of ADD heeft, er vaker wèl dan niet relatieproblemen zijn.

Is het volgende herkenbaar?

In jullie relatie is de taakverdeling erg onevenwichtig. De partner met de andere informatieverwerking (zoals) AD(H)D / ASS doet veel beloften, maar houdt zich er niet aan. De partner met AD(H)D/ASS krijgt de meeste aandacht en heeft de minste verantwoordelijkheden. De financiën verkeren in een zorgwekkende toestand. Jullie relatie voelt soms meer aan als een ouder-kind relatie dan als relatie tussen twee volwassenen. De partner met AD(H)D/ASS voelt zich onbegrepen en gediscrimineerd. De partner zonder AD(H)D/ASS is (te) zwaar belast. Er zijn communicatieproblemen.

Daarnaast: AD(H)D en autisme zijn erfelijk.
In een gezin waarin één van de partners een andere manier van informatieverwerken (als) AD(H)D of ASS heeft, is de kans groot dat (één van) de kinderen het ook hebben. Een gezin met een AD(H)D/ ASS-partner en één of meer kinderen met AD(H)D en/of ASS is vaak een creatief maar ook chaotisch gezin. Dit stelt speciale eisen aan de opvoeding, de communicatie en de taakverdeling in de relatie.

 

Hulp
Zijn jullie eraan toe om de problemen in de relatie door een AD(H)D / ASS bril te bekijken in plaats van door de bril van afkeuring en verwijten? Waarbij de AD(H)D en/of ASS niet als excuus, maar als verklaring wordt bekeken? Door samen te gaan werken met een Ordevos coach kan er veel gewonnen worden.

 

Hoe?
Een Ordevos coach analyseert samen met jullie de problemen, samen onderzoek je de AD(H)D/ASS- kanten ervan en je gaat samen aan het werk om jullie relatie te verbeteren. De coach werkt aan duidelijk gestelde doelen en met behulp van concrete afspraken.

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
ADD: Attention Deficit Disorder en
ASS: Autisme Spectrum Stoornis.

Voor de leesbaarheid houden we het in de tekst soms alleen bij het vermelden van AD(H)D / ASS. De punten waarop gecoacht wordt komen in grote lijnen overeen, hoewel de stoornissen verschillen.