Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
COACHING/BEGELEIDING  ORDEVOS        

 

- Januari 2021                                            

INTAKE - PARTICULIER

· De intake is onderdeel van het ingekochte traject en duurt 1,0-1,5 uur. Na intake maakt de coach een verslag met, daarin uitgewerkt, uw persoonlijke vraag en het inhoudelijke aanbod van Ordevos

 

 

COACHING - PARTICULIER  

 

· De afspraken voor de frequentie van de begeleiding: tweewekelijks contract, 1 – 1,5 uur
per sessie. In de tussenliggende week is er telefonisch contact en/of contact per email om de voortgang te bespreken. Deze frequentie kan altijd op verzoek en na overleg naar beneden en boven worden
bijgesteld. Zowel coach als cliënt kunnen hier voorstellen voor doen.


· De begeleiding/coaching vindt plaats thuis bij de cliënt of op locatie, zoveel mogelijk op een vaste dag en
een vast tijdstip. Cliënt en coach zorgen ervoor dat er zo min mogelijk gestoord kan worden tijdens de sessie.


· Bij verhindering en/ of ziekte van de cliënt wordt deze verzocht uiterlijk 24 uur (werkdagen) van te voren, per email, af te zeggen.
In alle andere gevallen is Ordevos genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen en/of vervalt de sessie bij een vooraf afgesproken en betaald traject. Bij ziekte of verhindering van de coach wordt de afspraak niet gefactureerd en zal de sessie op een later moment opnieuw worden ingepland


· De cliënt bereidt vóór wat hij/zij wil bespreken.

 

· Voor overleg tussen de coach en derden tekent de cliënt vooraf voor toestemming.

 

· Een onderbouwde beëindiging van de coaching/ begeleiding kan zowel op initiatief van cliënt als coach geschieden. Na het laatste contact wordt niet meer gefactureerd.

 

                                                                          -------------------------------------------

PGB  - INTAKE

· De intake is onderdeel van het ingekochte traject en duurt 1,0-1,5 uur. Na intake maakt de coach een verslag met, daarin uitgewerkt, uw persoonlijke vraag en het inhoudelijke aanbod van Ordevos.

 

                                                                        ----------------------------------------------

 

PGB –BEGELEIDING / COACHING

· Bij betaling uit PGB,  vindt facturering maandelijks plaats in de 1e week van de volgende maand. Voor de actuele uurtarieven, zie: www.ordevos.nl. Betaalt u vanuit PGB, dan krijgt u in de meeste gevallen maandelijks één factuur die te declareren is op uw PGB, en een tweede factuur die voor het restbedrag voor eigen rekening komt. Dit, i.v.m. de door de verschillende Nederlandse gemeenten maximum tarieven die worden gesteld aan betaling vanuit PGB.


· Frequentie van de begeleiding of coaching houdt in principe wekelijks tot tweewekelijks contract in:
1 – 1,5 uur per afspraak. De frequentie kan altijd, waar nodig of gewenst, op verzoek en na overleg naar beneden en boven worden
bijgesteld. Zowel coach als cliënt kunnen hier voorstellen voor doen.


· De begeleiding/coaching vindt per videobellen, telefonisch, per email of thuis bij de cliënt of op locatie plaats. Er wordt zoveel mogelijk op een vaste dag en
een vast tijdstip afgesproken. Cliënt en coach dragen er zorgen voor dat er zo min mogelijk gestoord kan worden in begeleidingstijd.


· Bij het overschrijden van de vooraf afgesproken tijd wordt er alleen na overleg doorgegaan en wordt de
overschreden tijd alleen na toestemming van de client of klant gefactureerd.


· Bij verhindering en/ of ziekte van de cliënt wordt deze verzocht 24 uur (werkdagen) of eerder af te zeggen.
In alle andere gevallen is Ordevos genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Bij ziekte of verhindering
van de coach wordt de afspraak verzet naar een later tijdstip en wordt deze niet gefactureerd. Bij langdurige ziekte van de coach zal Ordevos Centraal zorg dragen voor passende vervanging.


· De cliënt bereidt vóór wat hij/zij wil bespreken.


· Eventuele telefonische begeleiding wordt op kwartieren afgerond en in rekening gebracht. Zo ook
eventueel overleg met andere hulpverleners.


· Voor overleg tussen de coach en derden tekent de cliënt vooraf voor toestemming.

 

· Een onderbouwde, vroegtijdige beëindiging van de coaching/ begeleiding kan zowel op initiatief van cliënt als coach geschieden.
Na het laatste contact wordt niet meer gefactureerd.

                                                                          -------------------------------------------

BMW MET VERSTAND VAN AD(H)D EN ASS EN WERKNEMERBEGELEIDING (WNB) TRAJECTEN
 

 • De algemene voorwaarden voor BMW - met verstand van AD(H)D en ASS - en Werknemerbegeleiding (WNB) trajecten zijn op te vragen door de klant, d.w.z. de opdrachtgever. De klant is in de meeste gevallen de werkgever van de client. De cliënt ( de werknemer)  is gebonden aan de algemeen geldende afspraken hieronder.

 

VOOR ALLE SOORTEN TRAJECTEN GELDENDE VOORWAARDEN:
                                                                                                                                                   

 • De coach staat garant voor kwalitatief hoogstaande coaching/ begeleiding volgens de Ordevos G.R.I.P. methode.

 

 • Ordevos gaat netjes om met je gegevens. De volledige privacyverklaring van Ordevos vindt je op www.ordevos.nl

 

 • Het klachtenreglement van Ordevos vind je onderaan op deze pagina.
   

 • Bij verhindering en/ of ziekte van de cliënt wordt deze verzocht 24 uur (werkdagen) of eerder per email af te zeggen. In alle andere gevallen is Ordevos genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Bij ziekte of verhindering van de coach wordt de afspraak verzet naar een later tijdstip en wordt deze niet gefactureerd. Bij langdurige ziekte van de coach zal Ordevos Centraal zorg dragen voor passende vervanging.

 

KLACHTENPROCEDURE

Heeft u een klacht? Volg dan de volgende procedure:

 1. Bespreek, indien mogelijk, uw klacht met uw Ordevos coach/ begeleider

 2. Komt u er samen niet uit of spreekt u liever met iemand anders, meldt dan uw klacht bij Ordevos - Centraal, de hoofdvestiging, via: info@ordevos.nl met in de titel van uw email “klacht”.

 3. U wordt binnen 48 uur te woord gestaan door een afgevaardigde van Ordevos - de hoofdvestiging en/of er wordt een persoonlijke afspraak met u ingepland.

 4. We zoeken samen naar een goede oplossing voor alle betrokken partijen, waarbij uw recht op goede begeleiding/coaching voorop staat.