Privacy

 

PRIVACY VERKLARING

__________________________ 

In deze privacyverklaring van Ordevos en Ordevos Pro omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.   

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN ORDEVOS en ORDEVOSPRO? 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Van website bezoekers:

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. 

Van klanten die zich aanmelden: 

Naam contactpersoon: Bonnie Vooijs

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven, voor verdere correspondentie. 

Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken. 

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons Ordevos Facebook account: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en hosting bedrijf (beiden Wemagine gevestigd in Groningen) voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer. 

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.  

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure. 

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan het CAK of de Belastingdienst.  

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie. 

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Ordevos werkt met Curiat, ontworpen en gebouwd door Wemagine (ook onze host) en is 100% AVG proof.

CURIAT

We werken in Curiat, een dossieropbouwsysteem met agendafunctie, emailfunctie en takenlijsten. Curiat is een goed beveiligd en 100 % AVG proof dossieropbouwsysteem en wordt aangeraden door de BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) waar alle Ordevos coaches lid van zijn.

Specificatie, Curiat doet beschikken over:

SSL:
Beveiligde verbinding via Extended validation SSL certificate. Met SSL worden al uw gegevens versleuteld verzonden, hierdoor is deze informatie niet leesbaar voor derden.

Sterk wachtwoord:
Curiat gebruikers worden geforceerd een sterk wachtwoord te gebruiken en deze periodiek te wijzigen.

Tweestapsverificatie:
U weet natuurlijk het belang van een sterk wachtwoord, maar omdat Curiat persoonsgevoelige informatie bevat hebben we een extra beveiligingslaag toegevoegd: Tweestapsverificatie. U logt in bij Curiat met uw wachtwoord, maar voordat u toegang krijgt moet u de code invullen die naar uw telefoon is verstuurd. Alleen u heeft toegang tot uw telefoon, dus alleen u heeft toegang tot de data binnen Curiat.

Hosting:
Onze servers staat in een betrouwbaar datacentrum welke beschikt over 24/7 beveiliging, identiteitscontrole bij de ingang, brandbeveiliging en interne CCTV bewaking. Alleen medewerkers van Curiat en haar hostingpartner hebben toegang tot de servers.

Back-ups:
Wij maken dagelijks automatisch een back-up van de database en wekelijks een back-up van uw bestanden. Deze back-ups zijn versleuteld opgeslagen op een andere fysieke locatie.

Veiligheidsupdates:
Constante en gratis veiligheidsupdates.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het eventuele gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.  

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?").

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren. 

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Heeft u een klacht? Volg dan de volgende procedure:

  1. Bespreek, indien mogelijk, uw klacht met uw Ordevos coach/ begeleider

  2. Komt u er samen niet uit, meldt uw klacht dan bij Ordevos – de hoofdvestiging via: info@ordevos.nl met in de titel van uw email “klacht”.

  3. U wordt binnen 48 uur te woord gestaan door een afgevaardigde van Ordevos - de hoofdvestiging en/of er wordt een persoonlijke afspraak met u ingepland.

  4. We zoeken samen naar een oplossing waarbij uw recht op goede begeleiding/coaching voorop staat.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 10 april 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.