Bedrijfsmaatschappelijk werk en Werknemerbegeleiding

Bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts, leidinggevende, coach en cliënt Ordevos

Ordevos biedt naast coaching ook bedrijfsmaatschappelijk werk. In een bedrijfsmaatschappelijk werk- traject werken de werknemer en de Ordevos MW-er zoveel mogelijk samen met de bedrijfsarts en leidinggevende aan concrete resultaten voor herstel van de balans, de psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
Een traject kan preventief, ter voorkoming van uitval, worden ingezet, maar ook bij gedeeltelijk of geheel verzuim (Wet verbetering Poortwachter/ 'Ziektewet') en re-integratievraagstukken. Ordevos begeleiding staat voor:

- korte overleglijnen
- integrale aanpak
- samenwerking en afstemming met alle bij de casus betrokken professionele partijen
- op de hoogte van de actuele stand van zaken in AVG en WvP (Poortwachter)
- zorgvuldige evaluaties en rapportages

“Was erg fijn. Ze heeft me zoveel meer gegeven, ik ben een stuk sterker, zekerder en weet nu om te gaan met. Ik ben zoveel meer rustiger van binnen wat mij erg veel heeft gebracht. Zeker in deze sombere tijden. Bedankt voor alles” - cliënt BMW traject

"Ik heb de hulp, ondanks mijn sterk wisselende situatie, als aansluitend en concreet toepasbaar ervaren". Mijn rapportcijfer: een 8.

Man, 35 jaar, medewerker Talant, een zorginstelling in Friesland.

Vragen

Een diagnose kan gedrag en problemen verklaren. Medicatie zwakt in de meeste gevallen de symptomen af. Soms niet, of is er geen medicatie voor de gestelde diagnose. De patiënt blijft vaak met vragen achter: Wat betekent dit nu? Is het blijvend of gaat het over? Wat is het verband met mijn praktische problemen? Met mijn problemen op het werk? Wat moeten ik en mijn omgeving accepteren, wat kan ik aanpakken? En hoe zit het met mijn wensen, mijn ambities, mijn verwachtingen? En vooral: hoe pak ik het aan?

Aanpak

Een werknemerbegeleiding traject (BMW of coaching) wordt in de meeste gevallen vergoed en aangevraagd door de werkgever of de bedrijfsarts. Denk je baat te kunnen hebben bij een traject? Bespreek het met je leidinggevende of bedrijfsarts. Ordevos stuurt je werkgever of bedrijfsarts graag meer informatie  toe over aanbod, werkwijze  en de tarieven van onze verschillende trajecten. Informatie of aanmelden voor werknemerbegeleiding (BMW of coaching).

"Ordevos speelt specifiek in op moeilijke casuistiek. Bedrijfsmaatschappelijk werk + . Mijn rapportcijfer: een 7,5"

dhr. S., bedrijfsarts, regio Noord-Nederland

Een andere informatieverwerking als AD(H)D of ASS manifesteert zich op alle aspecten van iemands volwassen leven, zo ook op de werkplek. Organiseren, ordenen, tijd- en takenmanagement en het bewaken van de balans tussen werk- en privéleven zijn bekende struikelblokken voor mensen met een andere informatieverwerking. Gevolg: vaker dan gemiddeld productiviteits- en motivatieproblemen, conflicten, ziekte en uitval uit het arbeidsproces.

Diagnose en behandeling

Na het stellen van een diagnose blijkt er vaak meer nodig. De cliënt weet nu hoe het heet wat hij/zij heeft, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Omdat medicatie, voorlichtingen en groepsbehandelingen soms niet toereikend zijn, verwijzen GGZ, Arbodiensten en diagnosticerend behandelaars regelmatig door naar Ordevos voor de praktische, individuele aanpak van problemen die volgen uit de gestelde diagnose.

Hoog sensitief

Herken je jezelf niet in (de diagnose) AD(H)D en/of ASS, maar wel in kenmerken van een hoog sensitief persoon, ook dan heb je waarschijnlijk de behoefte om uit te vinden wat jouw gevoeligheid betekent voor het (her-)vinden van grip en balans in je professionele en privéleven.
Een Ordevos G.R.I.P. coach helpt jou en je omgeving op een praktische manier een duurzaam evenwicht te vinden: een manier van leven, werken en zorgen die rekening houdt met jouw specifieke persoonskenmerken.