Bedrijfsmaatschappelijk werk en Werknemerbegeleiding

Bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts, leidinggevende, coach en cliënt Ordevos

Ordevos biedt naast coaching ook bedrijfsmaatschappelijk werk. In een bedrijfsmaatschappelijk werk- traject werken de werknemer en de Ordevos MW-er zoveel mogelijk samen met de bedrijfsarts en leidinggevende aan concrete resultaten voor herstel van de balans, psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
Een traject kan preventief, ter voorkoming van uitval, worden ingezet, maar ook bij gedeeltelijk of geheel verzuim (Wet verbetering Poortwachter/ 'Ziektewet') en re-integratievraagstukken. Ordevos begeleiding staat voor:

- korte overleglijnen
- integrale aanpak
- samenwerking en afstemming met alle bij de casus betrokken professionele partijen
- op de hoogte van de actuele stand van zaken in AVG en WvP (Poortwachter)
- zorgvuldige evaluaties en rapportages

“Was erg fijn. Ze heeft me zoveel meer gegeven, ik ben een stuk sterker, zekerder en weet nu om te gaan met. Ik ben zoveel meer rustiger van binnen wat mij erg veel heeft gebracht. Zeker in deze sombere tijden. Bedankt voor alles” - cliënt BMW traject

"Ik heb de hulp, ondanks mijn sterk wisselende situatie, als aansluitend en concreet toepasbaar ervaren". Mijn rapportcijfer: een 8.

Man, 35 jaar, medewerker Talant, een zorginstelling in Friesland.

Vragen

Een diagnose kan gedrag en problemen verklaren. Medicatie zwakt in de meeste gevallen de symptomen af. Soms niet, of is er geen medicatie voor de gestelde diagnose. De patiënt blijft vaak met vragen achter: Wat betekent dit nu? Is het blijvend of gaat het over? Wat is het verband met mijn praktische problemen? Met mijn problemen op het werk? Wat moeten ik en mijn omgeving accepteren, wat kan ik aanpakken? En hoe zit het met mijn wensen, mijn ambities, mijn verwachtingen? En vooral: hoe pak ik het aan?

Aanpak

Sinds 2005 werken we met onze cliënten aan het realiseren van wensen en ambities en ontwikkelden we een eigen integrale en praktische
methodiek: de G.R.I.P. methode. Grondig, Realistisch Invloed op alle ins en outs van je leven, met als doel: een lange termijn Perspectief op een leven met grip.Je gaat praktisch met je eigen Ordevos coach aan de slag en leert in onze trajecten je eigen neurotype (jouw specifieke AD(H)D of ASS) kennen, structuur scheppen, aangepaste strategieën toe te passen en de regie terug te pakken over jouw leven, studie en werk.

Een werknemerbegeleiding traject (BMW of coaching) wordt in de meeste gevallen aangevraagd door de werkgever, verzuimspecialist of bedrijfsarts. Denk je baat te kunnen hebben bij een traject? Bespreek het met je leidinggevende, coach of bedrijfsarts. Ordevos stuurt je werkgever of bedrijfsarts graag meer informatie  toe over aanbod, werkwijze  en de tarieven van onze verschillende trajecten. Informatie of aanmelden voor werknemerbegeleiding (BMW of coaching).

"Ordevos speelt specifiek in op moeilijke casuistiek. Bedrijfsmaatschappelijk werk + . Mijn rapportcijfer: een 7,5"

dhr. S., bedrijfsarts, regio Noord-Nederland

 

Diagnose en behandeling

Na het stellen van een diagnose blijkt er vaak meer nodig. Degene met de diagnose weet nu hoe het heet wat hij/zij/hen heeft, maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Omdat medicatie, voorlichtingen en groepsbehandelingen soms niet toereikend zijn, verwijzen GGZ, Arbodiensten en diagnosticerend behandelaars regelmatig door naar Ordevos voor een praktische, individuele en integrale aanpak van de problemen die gepaard gaan met de gestelde diagnose.

Hoog sensitief

Herken je jezelf niet in (de diagnose) AD(H)D en/of ASS, maar wel in kenmerken van een hoog sensitief persoon, ook dan heb je waarschijnlijk de behoefte om uit te vinden wat jouw gevoeligheid betekent voor het (her-)vinden van grip en balans in je professionele en privéleven.
Een Ordevos G.R.I.P. coach helpt jou en je omgeving op een praktische manier een duurzaam evenwicht te vinden: een manier van leven, werken en zorgen die rekening houdt met jouw specifieke persoonskenmerken.

Diagnostiek

Is er nog geen diagnose en wil je snel duidelijkheid? Ordevos werkt op verwijzing van werkgever of bedrijfsarts voor diagnostiek en behandeling samen met een gerenommeerde GGZ instelling. Doorlooptijd van aanmelding tot afronding diagnostiek: 5-6 weken.

Aanmelden of verwijzen

BMW + / Werknemersbegeleiding - met verstand van ASS en AD(H)D is bij uitstek maatwerk.
In de meeste gevallen wordt een  traject aangevraagd door de bedrijfsarts of de werkgever.

Ben je werknemer en heb je interesse in een dergelijk traject? Kent je werkgever of bedrijfsarts Ordevos nog niet?
Attendeer je werkgever (in de persoon van leidinggevende of personeelsadviseur), de bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts
op de trajecten en mogelijkheden van Ordevos.
We sturen desgewenst informatie toe en kunnen contact leggen om eventuele vragen te beantwoorden.
Je kunt ook o.v.v. je naam en woonplaats kosteloos informatie opvragen door ons een mailtje te sturen